Trang chủ

chương trình ivy, hướng đi thực chiến

Viện Kinh doanh Quản trị cam kết giải quyết các vấn đề trong nước và toàn cầu bằng cách đào tạo các doanh nhân tương lai – lãnh đạo về mặt tổ chức và tư tưởng, là tác nhân thúc đẩy đổi mới và tiến bộ.

CBM

đặc điểm nổi bật

Thông điệp từ Viện trưởng

GS.TS. John Evans

Viện trưởng

Nhiệm vụ của Viện Kinh doanh Quản trị là sự kết nối với doanh nghiệp, nuôi dưỡng lãnh đạo tương lai và thực hiện những nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn và tạo nên sự thay đổi. Mục tiêu của chúng tôi là vươn tới sự xuất sắc ở mọi mặt. Chúng tôi có tầm nhìn trở thành một trường kinh doanh gánh trên vai mình đem đến nền giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp.
Xem thêm
GS.TS. John Evans

Đối tác

Sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của Viện Kinh doanh Quản trị. Thông qua các mối quan hệ có lợi cho cả hai bên với các công ty và tổ chức uy tín ở cả trong nước và quốc tế, Viện mang đến cho sinh viên cơ hội thực tập và việc làm có giá trị, giúp phát triển sự chuyên nghiệp, phẩm chất và mạng lưới kết nối cũng như nâng cao khả năng tìm việc làm. Với mục tiêu đó, Viện đã thiết lập các đối tác đáng tin cậy như Ernst & Young Việt Nam, KPMG Vietnam, và một số công ty và viện nghiên cứu trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup như Viện VinBigData, VinAI, VinBrain, VinHMS và nhiều đối tác khác.

Viện Kinh doanh Quản trị mong muốn hợp tác với các tổ chức học thuật và doanh nghiệp khác, những người chia sẻ cùng đam mê và cam kết trong việc phát triển nhân tài cho tương lai. Chúng tôi tin rằng thông qua sự hợp tác và chia sẻ tri thức, chúng ta có thể tạo ra những cơ hội và môi trường đào tạo tốt nhất cho sinh viên, từ đó phát triển và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Hãy cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam.