Cử nhân Quản trị Khách sạn

Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn

Mô tả chương trình

Tên chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn
Thời lượng học tập Hoàn thành trong 3.5 đến 4 năm học toàn thời gian
Tín chỉ 126 tín
*Tối thiểu

Mục tiêu đào tạo

Chương trình nhằm mang đến cho sinh viên nền giáo dục chất lượng cao nhất về quản trị khách sạn, bao gồm: kiến thức, kỹ năng, chuyên môn và kinh nghiệm – nhằm giúp sinh viên đạt được sự nghiệp thành công với cơ hội thăng tiến nhanh chóng.
Nhiệm vụ của chương trình là cung cấp nền giáo dục học thuật và chuyên nghiệp ưu việt, giúp sinh viên nhanh chóng đạt được vị trí điều hành cấp cao trong ngành khách sạn tại Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á.

Xem video về chương trình Quản trị Khách sạn.

Viện Kinh doanh Quản trị trau dồi cho sinh viên kỹ năng cạnh tranh quốc tế trong ngành khách sạn. H-Lab nỗ lực hỗ trợ sự phát triển của các nhà lãnh đạo ngành khách sạn trong tương lai thông qua:

 • Chương trình Đào tạo An toàn Thực phẩm được phát triển một cách chuyên nghiệp, nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản về an toàn thực phẩm trong ngành dịch vụ thực phẩm.
 • Hướng dẫn nếm thử thực phẩm và đồ uống, giúp nâng cao hiểu biết, thưởng thức các xu hướng ẩm thực, đồ uống trong hiện tại và tương lai.
 • Tổ chức các cuộc thi và/hoặc sự kiện nhằm cung cấp nền tảng đổi mới và phát triển các công nghệ, thiết kế và khái niệm kinh doanh mới trong ngành khách sạn.
 • Ngôi nhà Công nghệ và Bền vững (HoST) hoạt động với vai trò nền tảng phổ biến kiến thức liên quan đến chủ đề công nghệ và bền vững

Mang đến một môi trường học tập tuyệt vời, giúp nuôi dưỡng và cho phép sinh viên phát huy hết tiềm năng bản thân để thành công trong ngành khách sạn, H-Lab được trang bị:

 • Khu nấu ăn Linh hoạt Công nghệ cao Sáng tạo nhằm kết nối VinUni với cộng đồng nghệ thuật và khoa học ẩm thực.
 • Lớp học năng động và hiện đại về rượu vang giúp sinh viên đánh giá đồ uống, đào tạo ngành và tham gia các sự kiện nếm thử đồ uống.
 • Khu vực dùng bữa được trang bị đầy đủ như một trung tâm để chia sẻ kiến thức, thông tin về ngành thực phẩm và đồ uống.

1. Năng lực chuyên môn trong ngành Khách sạn

Sinh viên sẽ học được những kiến thức sâu rộng về năng lực chuyên môn trong ngành Khách sạn.

 • Nắm được kiến thức kinh doanh và các vấn đề cốt lõi.
 • Hiểu rõ cách sử dụng dữ liệu định lượng.
 • Xác định cách đánh giá vấn đề và thực hiện quyết định chiến lược.

2. Kỹ năng quản lý

Sinh viên sẽ biết cách xử lý các nhiệm vụ phức tạp khi làm việc nhóm với các tổ chức khách sạn khác nhau.

 • Thể hiện hiệu quả kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và kỹ năng lắng nghe.
 • Có khả năng diễn đạt đa dạng bằng văn bản với nhiều thể loại và phong cách.
 • Thể hiện các tố chất cần thiết cho quá trình quản lý công việc nhóm.
 • Có thể áp dụng nguyên tắc quản lý phù hợp trong các bối cảnh văn hóa khác nhau.

3. Lãnh đạo có đạo đức

Sinh viên sẽ thể hiện tố chất là người lãnh đạo có đạo đức trong ngành khách sạn ở một xã hội toàn cầu.

 • Thể hiện nhận thức về lý luận đạo đức trong nhiều môi trường kinh doanh và xã hội khác nhau.
 • Thể hiện những tố chất cần thiết của vị trí điều hành và quản lý khách sạn.
 • Có khả năng lãnh đạo thích hợp với một xã hội toàn cầu và công bằng.

4. Tư duy phản biện & chiến lược

Với vai trò là những nhà lãnh đạo ngành khách sạn, sinh viên sẽ biết cách áp dụng tư duy phản biện và chiến lược để thích ứng với các tình huống khẩn cấp.

 • Có khả năng nhận thức toàn diện vấn đề, từ đó hình thành quan điểm riêng.
 • Hiểu về sự tưởng tượng, suy nghĩ khác biệt và rủi ro.
 • Có khả năng phân tích bằng chứng để dẫn đến kết luận sáng suốt.

5. Suốt đời say mê học tập

Sinh viên sẽ hiểu được giá trị của việc học tập suốt đời, qua đó phát triển nghề nghiệp và cá nhân, đồng thời không ngừng cải tiến ngành khách sạn tại Việt Nam.

 • Coi trọng việc không ngừng học tập có mục đích để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của bản thân, đồng thời mang lại những ảnh hưởng tích cực đến ngành khách sạn và xã hội Việt Nam.
 • Làm việc để tạo ra sức sống mới cho ngành, cộng đồng và cho đất nước.