Về CBM

LỜI NHẮN TỪ VIỆN TRƯỞNG

GS.TS. John Evans

Viện trưởng

Nhiệm vụ của Viện Kinh doanh Quản trị là sự kết nối với doanh nghiệp, nuôi dưỡng lãnh đạo tương lai và thực hiện những nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn và tạo nên sự thay đổi. Mục tiêu của chúng tôi là vươn tới sự xuất sắc ở mọi mặt. Chúng tôi có tầm nhìn trở thành một trường kinh doanh gánh trên vai mình đem đến nền giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp, hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp.
Xem thêm
GS.TS. John Evans

đội ngũ lãnh đạo

GS.TS. John Evans

GS.TS. John Evans

Viện trưởng

TS. Hồ Hồng Hải

TS. Hồ Hồng Hải

Viện phó
Giảng viên cao cấp – Giảng viên chuyên ngành Tài Chính

TS. Trịnh Việt Dũng

TS. Trịnh Việt Dũng

Giám đốc Chương trình – Giảng viên chuyên ngành Marketing

thống kê & số liệu

100 %

sinh viên tham gia vào các cuộc thi khởi nghiệp trong nước và quốc tế

150 +

đối tác doanh nghiệp với chương trình thực tập và cố vấn bài bản

15 +

trường đại học hàng đầu với chương trình trao đổi toàn cầu